Tjenester

Våre tjenester

Regnskap & Controller
Et profesjonelt utarbeidet regnskap er et godt og nyttig styringsverktøy for din bedrift. Viktige oppgaver som er knyttet til dette er; bilagsbehandling, remittering, fakturering, avstemming mva.-oppgave, kvalitet - og kontrollarbeid og rapportering. Vi kan være din økonomiavdeling!

Lønn & HR
Stadig ­flere velger å sette bort lønnsarbeidet da reglene er mange og kompliserte. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene setter til rapportering. I tillegg til dette kan vi benyttes som en personalavdeling med det ansvar og oppgaver som dette innebærer for din bedrift.

Ligning og årsregnskap
Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap. Vi kan bidra med hele, eller deler av prosessen dersom kunden ønsker en arbeidsfordeling mellom regnskapsbyrå og revisor. Våre regnskapsførere følger faste rutiner noe som forenkler revisors arbeid.

Økonomisk rådgivning
Våre ansatte bistår gjerne som en samtalepartner og rådgiver i både administrative og økonomiske spørsmål. Sammen kan vi se på dine resultater sammenlignet med konkurrentenes, gi deg nøkkelanalyser og komme med råd som bidrar til god og lønnsom drift på kort og lang sikt.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive