Et profesjonelt utarbeidet regnskap er et godt og nyttig styringsverktøy for din bedrift. Viktige oppgaver som er knyttet til dette er; bilagsbehandling, remittering, fakturering, avstemming mva.-oppgave, kvalitet – og kontrollarbeid og rapportering. Vi kan være din økonomiavdeling!

  • Bilagsregistrering, manuelt eller ved scanning
  • Remittering, betaling av fakturaer
  • Prosjekt- og avdelingsregnskap
  • Maskin- og bilregnskap
  • Periodiske regnskapsrapporter
  • Budsjettering
  • Controllerfunksjon
  • Rådgiving innen regnskap og regnskapstjenester
  • Forbedring av interne rutiner