Tjenester

Hva kan vi tilby deg?

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. ØkonomiBistand Regnskap AS jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Våre webløsninger innen fakturering, dokumentflyt, lønn og rapportering er enkle å ta i bruk og en sikker måte å overføre data mellom dere og oss som leverandør.

Vi har 1350 regnskapskunder, våre oppdrag er i de fleste bransjer og i alle størrelsesordener. Vi fører bilag, remitterer, kjører lønnsutbetalinger, utfører årsoppgjør med ligningspapirer og innsendelse av årsregnskap med noter til Brønnøysund.

Vi utfører det arbeid kunden ønsker, og jo flinkere kunden er til å strukturere bilagene, jo lavere blir kostnaden fra regnskapsfører.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive