VB Online

VB Online
Vi mener VB Online gir en optimal arbeidsfordeling mellom byrå og kunde, alt etter hva kunden selv ønsker å utføre av «smør og brød» arbeid.
ØBR og oppkoblede kunder (ASP) er meget fornøyd med Visma Business Byrå som vårt interne produksjonssystem, men vi ser at våre løsninger er mangelfull på helhetlige løsninger via Internett og Mobile enheter. Fremfor å satse på nye SKY/WEB-system, beholder vi dagens Visma-løsning for «proff-brukere» og utvikler en løsning vi kaller VB ONLINE® overfor våre byrå-kunder. Første versjon av løsningen har vært i produksjon siden 1.des 2016.

VB ONLINE® mener vi gir en optimal arbeidsfordeling mellom byrå og kunde, alt etter hva kunden selv ønsker å utføre av «smør og brød» arbeid, noe som kan medføre reduserte regnskapskostnader for begge parter og langt bedre tilgjengelighet.

Ta kontakt for mer info om løsningen, laget av selskapet ØB Innovation AS, og vi kan bla gi deg demo-tilgang og video-snutter.