Finansdepartementet skiftet mening ang skatt på forsikring

Finansdepartementet skiftet mening ang skatt på forsikring Finansdepartementet skiftet mening ang skatt på forsikring
Regjeringen endrer prinsipp vedr. skatt på forsikringer
Mandag 6. mai publiserte Skattedirektoratet en veileder der det ble slått fast at ansatte skulle skatte av rabatten arbeidsgiver oppnådde på personalforsikringer som gruppelivs-, ulykkes- og helseforsikring. Dette ville medført at den ansatte både ble beskattet for premien arbeidsgiver dekker og den rabatten arbeidsgiver fikk sammenlignet med hva den ansatte måtte betalt for forsikringen på egenhånd.

Fredag 10. mai opplyser Finansdepartementet om at de har tatt en runde til og bestemt at disse forsikringene skal verdsettes til kostpris. Det betyr at alt blir som før, og det blir ingen rabatt å beskatte. Alt som ikke har noe med forsikringer å gjøre vil bli som beskrevet i veilederen. Hvis myndighetene ombestemmer seg flere ganger vil vi informere om dette så fort det skjer.