Er dere forberedt?

Er dere forberedt?
Fra den 31.12.2018 vil Nordea avvise betalinger sendt på gammelt format. Det vil nok ikke ta lang tid før flere banker følger i samme retning.

Er dere kjent med det nye filformatet bankene krever når det kommer til betalingsfiler? Formatet heter ISO 20022 og gjør betalingsformidling mer effektiv og forutsigbar. ISO 20022 er en ny internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling, som forenkler både innenlandske og grensekryssende betalinger. Norske banker startet for en tid tilbake prosessen med å kunne tilby det nye formatet. Videre har Visma i samarbeid med bankene jobbet for at Visma.net Autopay skal møte alle krav. I dag kan så å si alle bankene tilby ISO 20022 format og har avtalen klar mot Visma.net Autopay. Les mer om bankavtalene her.


Hvorfor gå over til nytt format?

I dagens marked hvor endring og automatisering er i fokus, må alle bedrifter tilpasse seg. Teknologien endrer seg og utviklere må hele tiden følge nye standarder og lovverk, som igjen betyr at utviklerne jobber videre på det som er fremtidsrettet. Autopay 3 motoren vil dermed ikke bli videreutviklet, men det vil Visma.net Autopay. Visma.net Autopay har flere funksjoner per dags dato, og det vil stadig komme nyheter. 

Om dere er en eksisterende kunde på gammelt format eller en ny kunde, bistår vi gjerne med planlegging og gjennomførsel av overgangen til det nye formatet. Det foreligger noen tekniske forutsetninger for å ta i bruk Visma.net Autopay. På bakgrunn av dette anbefaler vi at deres Visma Business ikke er eldre enn versjon 12.10. Trenger dere en oppgradering av løsningen, eller har dere kanskje allerede booket oppgradering til versjon 13? Da  kan vi tilrettelegge for Visma.net Autopay på nytt format samtidig som oppgraderingen skjer. Her kan vi sammen med dere legge en plan for overgang til nytt format. Ta kontakt med oss!


Fordeler med Visma.net Autopay

Visma.net AutoPay er fullstendig integrert med din bank, slik at du kan ta hånd om inn- og utbetalinger direkte i økonomisystemet. Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra økonomisystemet. Med Visma.net AutoPay sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Dette betyr at du ikke lenger trenger å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser.

  • Helautomatisert integrasjon
  • Visma.net AutoPay støtter siste teknologi innen overføringsformater brukt i europeiske og skandinaviske land

  • Innenlands og utenlands betalinger

  • Automatisk Valutaimport

  • Flere godkjenningsmuligheter

  • Remittere lønn direkte fra lønnsystemet (Visma Lønn v.13)

  • Remittere kunder

  • Elektroniske kontoutskrifter

  • Visma.net jobber med å tilby flere muligheter når det gjelder å remittere i fra Visma Lønn. Eksempelvis skatt og avgifter


Fordeler for bedrift

SEPA og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer forutsigbar. Betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Dette gjør at både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innenfor EU/EØS. Dette kan du lese mer om her. Det er ingen oppstartpris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader. Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling.