Visma Digital Index

Visma Digital Index
Visma har spurt 1500 bedriftsledere i hvilken grad de har digitalisert sine prosesser, slik som reiseregninger og fakturering.

Norske bedrifter opplever et konstant press om å effektivisere. Kostnader må ned, inntekter opp og konkurrenter må holdes unna. Med den omfattende digitaliseringen av samfunnet tilspisses konkurransen for hver dag. De bedriftene som omfavner dagens teknologi løper fra de bedriftene som fortsetter i samme bane.

Det har aldri vært enklere å oppgradere de tidkrevende manuelle prosessene med gode digitale løsninger. Fortsatt er det flertall av bedriftene som ikke har benyttet seg av den nye teknologien. Visma Digital Index viser en norsk digitaliseringsgrad på 46 %. Siemens digitaliseringsundersøkelse (2016) sier følgende; "Kun 1 av 3 norske bedrifter i stor grad eller svært stor grad har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering i egen bedrift. Begrunnelsen er at de mangler kunnskap og kapasitet". Norske og svenske bedrifter ligger langt etter amerikanske og asiatiske bedrifter når det kommer til fremdrift på digitalisering, i tillegg bruker norske og svenske bedrifter mer av sitt IT-budsjett på å vedlikeholde gamle systemer fremfor å utvikle nye løsninger (Senter for Digitalisering, BI,2016).  Men de norske innbyggere er i verdenstoppen på bruk av digitale tjenester. 91% bruker Internett til banktjenester (SSB 2017), 90% surfer på Internett hver dag (SSB 2017), 3,5 millioner nordmenn er på Facebook (IPSOS MMI 2017). Rapporten er full av gode råd på hvordan bedrifter enkelt kan bli mer digitale. Rapporten retter seg først og fremst mot deg som sitter i en ledende stilling, det være seg i styret eller ledergruppen i en mellomstor eller stor bedrift.

LAST NED RAPPORTEN HER