Send alt - Automatisk fakturering fra Visma

Send alt - Automatisk fakturering fra Visma
Visma AutoInvoice er en skytjeneste for formidling og prosessering av elektronisk faktura. Tjenesten har to hovedfunksjoner: den fungerer som et elektronisk postkontor, og den sørger for at filene blir formidlet i riktig format.

Dersom kunden har registrert seg i ELMA (Elektronisk Mottaker Adresseregister) vil de automatisk få elektronisk faktura, hvis ikke sendes den som e-post. Om man ikke har e-postadressen sendes den i papirformat. Også for de som har mange kunder de sender papirfaktura til, er dette en veldig lønnsom og effektiv løsning – det koster kun kr 9,50 å sende ut inkludert utskrift, konvolutt og porto. 

Fordelene med Visma AutoInvoice er mange. For avsenderen er det blant annet:

  • Automatisk utfakturering – ingen manuell håndtering
  • Fakturaen kommer raskere frem til mottaker
  • Bedre kontroll på når og om fakturaen kommer frem
  • Dataene registreres raskere og mer korrekt i mottakerens løsning
  • Fungerer både mot bedrifter og privatpersoner

For mottakeren er det også flere fordeler:

  • Fakturaen kan leses direkte inn i løsning for elektronisk fakturahåndtering
  • Dataene vil leses med 100 % kvalitet, i motsetning til en klassisk OCR-lesning
  • Korrekt automatisert konteringsforslag
  • Kan spare kostnader på mellom 100 og 400 kroner per faktura fra mottak og behandling til ferdig arkivering
  • Privatpersoner får mulighet til å motta den direkte i nettbanken

Tjenesten koster kr 3,- for utsendelse til alle som mottar elektronisk faktura, koster kr 0,- for de fakturaer som blir sendt på e-post, og kr 9,50 for de som sendes som papirfaktura (+ 0,50 per ekstra side. Porto er inkludert i disse prisene). 

Ønsker du å høre mer om dette, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 900 47 777 eller send en e-post til support@okonomibistand.no.

Du finner mer informasjon om AutoInvoice her.