Personvern

Vi bryr oss om ditt personvern. Denne personvernerklæringen omhandler hvilke personopplysninger ØkonomiBistand konsernet og våre datterselskaper samler inn fra deg, via våre samhandlinger med deg som kunde, via produktene våre, via support og hvordan vi bruker disse opplysningene. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, både egenutviklede produkter og produkter fra tredjeparter. Med personopplysninger mener vi opplysninger knyttet til en fysisk person, slik som adresser, e-post, telefonnummer ol.

 

 1. Behandlingsansvarlig

  ØkonomiBistand konsernet er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss. Kontaktinformasjon finnes nederst.

   

 1. Hvilke opplysninger lagres?

  Som kunde av oss lagrer og benytter vi oss av din kontaktinformasjon, slik som: navn, firmaadresse, telefonnummer og e-postadresse. Skriftelig kommunikasjon som foregår mellom deg og Økonomibistand blir også lagret. Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med nyhetsbrev, bestilling av informasjonsmateriell eller melde seg på arrangementer. Vårt behandlingsgrunnlag er i disse tilfellene samtykke fra deg.

   

 2. Hva brukes opplysningene til?

  Personopplysningene og opplysninger du sender oss er først og fremst lagret for å kunne håndtere kundeforholdet mellom deg og ØkonomiBistand. I tillegg brukes opplysningene for å kunne levere riktige tjenester til deg som kunde. Slik kommunikasjon vil for eksempel være; nødvendige oppgraderinger og nyttig informasjon angående dine løsninger og våre tjenester. Dine personopplysninger gjør oss i stand til å kunne spisse vår kommunikasjon og tjenestetilbud til deg som kunde. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du til enhver tid reservere deg mot dette.

  ØkonomiBistand benytter for øvrig telefon, e-post og SMS i tillegg til andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring og kommunikasjon ovenfor våre kunder. Det er kun ansatte i ØkonomiBistand konsernet som har tilgang til opplysningene.

   

 3. Hvor lenge beholder vi dine opplysninger?

  Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig, eller for å oppfylle bestemte lovkrav til lagring av data. Dine kontaktopplysninger har vi kun behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss, personopplysninger slettes 3 år etter at et kundeforhold er avsluttet, hvis ikke det foreligger hensyn til regnskapsloven hvor det er krav til lengre lagring av informasjon.

   

 4. Hvem har tilgang til opplysningene?

  ØkonomiBistand AS er et konsern med datterselskaper, i tillegg operer vi med samarbeidspartnere for å kunne tilby deg de beste løsningene for din bedrift. Relevante opplysninger deles med våre datterselskaper ved behov, men videreformidles ikke til våre tredjeparter.
   

 5. Andre nettsteder og tjenester

  Vi har på våre nettsider lenker til andre nettsteder og noen av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for eksterne nettsteder.

   

 6. Dine rettigheter

  Du har til enhver tid rett til innsyn i dine opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting eller sletting av personopplysninger. Du kan enkelt endre slags informasjon du ønsker å motta fra oss. Hver utsendelse inneholder en avmeldingslink i slutten av teksten.

   

 7. Kontaktinformasjon
  Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på epost: post@obregnskap.no eller send oss et brev til ØkonomiBistand Regnskap AS, Villan 3536 Noresund

LINKER:
ØkonomiBistand Databehandleravtale
Visma Software Norge Personvern
Duett skyløsninger