Personvern

Denne personvernerklæringen ble publisert 28. oktober 2018. I ØkonomiBistand Regnskap AS er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Vi bryr oss om ditt personvern. Denne personvernerklæringen omhandler hvilke personopplysninger Økonomibistand-konsernet med sine datterselskaper samler inn fra deg, via våre samhandlinger med deg som kunde, via produktene våre, via support og hvordan vi bruker disse opplysningene. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, både egenutviklede produkter og produkter fra tredjeparter. Med personopplysninger mener vi opplysninger knyttet til en fysisk person, slik som adresser, e-post, telefonnummer ol.

Selskaper i konsernet som omhandles av denne personvernerklæringen:

Navn

Org.nummer.

Hovedkontor:

ØkonomiBistand AS

983949150

Datterselskap:

ØkonomiBistand Regnskap AS

929327446

 

 

 

ØkonomiBistand Sør AS

 

 

989953427

ØkonomiBistand Nord AS

991600353

ØB Innovation

817681522

EA System AB

For mer informasjon kontakt oss på e-post: post@oobregnskap.no


Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når det er nødvendig i forhold til tjenester vi skal utføre for deg innen regnskap, lønn og årsoppgjør.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og ØkonomiBistand.


Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Personopplysningene og opplysninger du sender oss er først og fremst lagret for å kunne håndtere kundeforholdet mellom deg og oss. Vi samler inn og bruker disse personopplysningene for å kunne utføre vårt regnskapsoppdrag. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere, ansatte og personer som søker jobb i et av selskapene våre.

 • I tillegg brukes opplysningene for å kunne levere riktige tjenester til deg som kunde. Slik kommunikasjon vil for eksempel være; Lønnskjøringer, reiseregninger, NAV refusjoner, regnskapsbilag og andre regnskapstekniske opplysninger.
 • Dine personopplysninger gjør oss i stand til å kunne tilfredsstille våre krav om å legge frem et riktig regnskap.
 • ØkonomiBistand  benytter for øvrig telefon, e-post og SMS i tillegg til andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring og kommunikasjon ovenfor våre kunder. Det er kun ansatte i ØkonomiBistand konsernet som har tilgang til personopplysningene dine.


Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler elektronisk inn samtykke på personopplysninger og vi lagrer dokumentasjonen knyttet til den enkeltes samtykke i våre systemer. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom oss og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet vårt med å samle inn personopplysninger.


Hvilken type personopplysninger samles inn?
Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling, rolle og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Skal de ansatte ha lønn samler vi også inn informasjon som personnummer og bankkontonummer. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Hvis du søker på en jobb hos oss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.
ØkonomiBistand samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.


Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss, men uansett så lenge det er påkrevd i forhold til lovkrav om oppbevaring av regnskapsdokumenter. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.


Rettigheter til egne personopplysninger
Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.
 • Rett til å be oss om å korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Hvis du er kunde eller partner og har registrert en profil på Kundesentersiden vår, har du mulighet oppdatere denne brukerprofilen.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til: post@obregnskap.no


Bruken av informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk.


Deler vi opplysningene dine med noen?
Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke.


Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:
Vi kan sende opplysningene dine videre til våre produkt- og underleverandører av tjenester, med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

I enkelte tilfeller vil disse leverandørene opptre som databehandlere av opplysningene dine, og derfor råder vi deg til å lese deres retningslinjer for personvern og eventuelt signere en databehandlingsavtale med dem. Disse tredjeparts leverandørene deler opplysningene dine med oss, og vi bruker disse opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.


Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.


Endringer i denne personvernerklæringen
ØkonomiBistand forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, vil vi varsle deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.


Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet
Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@obregnskap.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

• Norge:
Datatilsynet
www.datatilsynet.no

• Sverige:
Datainspektionen
www.datainspektionen.se

 

Klikk her for å se vår databehandleravtale