Et moderne regnskapskontor

 

ØkonomiBistand Regnskap AS har i dag 7 kontorer med totalt 36 ansatte, fra Lierne i nord til Drammen i sør. Vårt hovedkontor er lokalisert på Noresund.

Vi benytter de mest moderne verktøy og har tilgang på den største ekspertisen. I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder. Våre webløsninger innen fakturering, dokumentflyt, lønn og rapportering er enkle å ta i bruk og en sikker måte å overføre data mellom dere og oss som leverandør.

Vi har 950 regnskapskunder, våre oppdrag er i de fleste bransjer og i alle størrelsesordener. Vi fører bilag, remitterer, kjører lønnsutbetalinger, utfører årsoppgjør med ligningspapirer og innsendelse av årsregnskap med noter til Brønnøysund. Vi utfører det arbeid kunden ønsker, og jo flinkere kunden er til å strukturere bilagene, jo lavere blir kostnaden fra regnskapsfører. Vår driftsavdeling tar hånd om vår serverpark og våre klienter har den unike muligheten at både de og regnskapsfører er tilkoblet regnskapet, dersom det er ønskelig.