Mobilitet og effektivitet i skyen

Mobilitet og effektivitet i skyen
Når man er ute etter å fornye eller forandre bedriften sin på en eller annen måte, havner man ofte opp i en teknologisk og digital diskusjon.

For å bli regnet som en fremtidsrettet virksomhet i dagens marked, kreves det ofte en stor grad av digitalisering. Samtidig er det også viktig å tenke på brukergrensesnitt og effektivitet. Dersom løsningen man kommer fram til tar lengre tid og krever mer manuelt arbeid, vil den naturligvis ikke effektivisere hverdagen uansett hvor teknologisk finpusset den er. En endring som vil gi mange muligheter, og samtidig er i tråd med den teknologiske utviklingen, vil være overgang til et skybasert økonomisystem. Dersom du er nysgjerrig eller sulten på et friskt pust, er dette absolutt veien å gå – og grunnene til dette er mange, og ikke minst gode.

Effektivisering og automatisering

Ved å gå over til skybaserte økonomisystemer, blir mye av det tidligere manuelle arbeidet automatisert. Med Visma sine økonomisystemer får man en rekke automatiske funksjoner med i løsningen, noe som fører til kraftig effektivisering av for eksempel fakturahåndtering. Tidligere måtte man igjennom flere steg for å godkjenne, oppdatere og arkivere fakturaer, men med en skyløsning vil slike prosesser forenkles vesentlig.

Mobilitet

En annen fordel ved å flytte bedriften opp i skyen, er at tilgjengeligheten og mobiliteten blir bredere. Dersom du er på reise, eller du ikke har tilgang til en PC, støtter løsningen oppkobling via mobil eller nettbrett. Du kan dermed for eksempel registrere nye kunder, ordrer eller håndtere fakturaer. Brukergrensesnittet vil da naturligvis tilpasses skjermen du bruker, slik at du får en mer smidig opplevelse.

Forutsigbare kostnader

Visma.nets skybaserte økonomisystem leveres som en abonnementsløsning. Det vil si at du ikke må foreta en stor investering i kjøp av lisenser. Du får derimot en fast kostnad per måned i forhold til hvor mange brukere du har på systemet. Dette fører igjen til at du får bedre oversikt over bedriftens økonomi, samtidig som du har en større forutsigbarhet – også når det gjelder skalering eller tilleggstjenester. Samtidig vil dette også redusere kostnader for infrastruktur, som servere, nettverk, strøm og kjøling. Videre fører dette til bedre kapasitet for IT-teamet i bedriften.

Sikkerhet

Ved hjelp av skybaserte løsninger vil du tilfredsstille de kravene som stilles til sikkerhet. Med Visma.net behøver du ikke å tenke på håndteringen av backup. All viktig data og informasjon er trygt lagret i skyløsningen, og i tråd med kravene til lagring på norsk jord. For at sikkerheten skal være så høy som mulig, har Visma sørget for å optimalisere alle de tekniske og organisatoriske prosessene. 

Integrasjon og implementering

Visma.net kan enkelt integreres med andre løsninger, det vil si at andre systemer du har i dag kobles tett opp mot Visma.net for datautveksling. I tillegg vil vi også hjelpe deg med å skreddersy løsningen, slik at den er tilpasset dine behov og ønsker. Vi bistår deg gjennom hele implementeringsprosessen, og tar hånd om alle trinn i forbindelse med oppsett og opplæring i økonomisystemet.